UBYTOVACÍ ŘÁD

UBYTOVACÍ ŘÁD – HORIZONT RESORT ****

 1. Hotel může ubytovat pouze hosta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží návštěvník pracovníkovi na recepci hotelu svůj osobní doklad o totožnosti, identifikační kartu (občanský průkaz) nebo platný cestovní pas. Pracovník recepce hostu vydá hned při nástupu ubytovací průkaz s uvedením jeho jména, čísla pokoje, délky pobytu, přístupovou kartu a náramkový čip.
 2. Používání hotelu je povoleno pouze osobám, které nejsou postiženy infekčními onemocněními.
 3. Hotel může ve zvláštních případech nabídnout hostu i jiné než dohodnuté ubytování, pokud se podstatně neliší od již potvrzené objednávky.
 4. Ubytovací zařízení podle zvláštních předpisů (§ 51 Poštovního řádu) přijímá zásilky adresované ubytovaným hostům nebo hostům, kteří mají objednané ubytovací služby. Tyto zásilky je povinné doručit adresátům, a pokud to není možné, vrátit je zpět.
 5. Hotel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci, příp. převoz do nemocnice.
 6. Hotel poskytuje ubytovaným hostům služby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 419/2001 MH SR, kterou se upravuje kategorizace ubytovacích zařízení.
 7. Host používá pokoj po dobu, kterou dohodl s hotelem při příjezdu.
 8. Neubytovaný host je povinen nahlásit svou návštěvu na recepci hotelu. Návštěvy v hotelových pokojích jsou povoleny od 8.00 do 22.00 hodin.
 9. Host vyúčtuje svůj pobyt při příjezdu na recepci hotelu. Host se odhlásí z pobytu nejpozději do 10.00 hod v den odjezdu, v téže době uvolní pokoj. Pokud host tak neučiní v určené době, může mu hotel účtovat pobyt i za následující den.
 10. Host má nárok na pokoj od 14.00. Pokud se ubytuje před 6.00 hodinou ranní, uhradí cenu za ubytování za celou předchozí noc.
 11. V pokoji nebo společenských prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat zařízení, provádět opravy a provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 12. V objektu hotelu, zvláště v pokojích není hostům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, s výjimkou elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí, příp. masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.).
 13. Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní uzávěry, vypnout v pokoji a přilehlých prostorách elektrické osvětlení a další spotřebiče (rádio, televize apod.) A uzavřít dveře. Po ukončení pobytu, v den odjezdu při odhlášení se z hotelu, předá host magnetickou kartu a náramkový čip na recepci.
 14. Z bezpečnostních důvodů není povoleno nechat děti do 10 let bez dozoru dospělých osob v pokoji a ostatních společenských prostorách hotelu.
 15. Hostu není dovoleno brát na pokoj sportovní nářadí a předměty, pro které je na úschovu vyhrazené místo.
 16. Na úschovu cenných věcí slouží hostům trezory, které se nacházejí na každém pokoji.
 17. Hotel odpovídá podle občanského zákoníku $ 758 a ustanovení $ 433 za věci vnesené hostem do hotelu, stejně za škodu na odložených věcech, pokud tyto věci byly uloženy na místě pro to vyhrazené nebo tam, kde se obvykle ukládají. Za peníze a cenné věci odpovídá hotel pouze tehdy, pokud je převzal do úschovy oproti vydanému potvrzení o přijetí podle $ 434 občanského zákoníku.
 18. V době od 22.00 do 6.00 hodin je host povinný dodržet noční klid.
 19. V hotelu je na viditelném místě vyvěšen požární řád – hosti jsou povinni řídit se jím během pobytu.
 20. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených prostorách hotelu. V hotelových pokojích a společenských prostorách hotelu platí přísný zákaz kouření. Hotel je oprávněn účtovat částku 35 EUR za porušení tohoto zákazu.
 21. Reklamační řád je k dispozici na recepci hotelu.
 22. Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá host podle platných právních předpisů.
 23. Host je povinen podat na recepci hotelu informaci o odchodu na individuální túru a zapsat se do knihy vycházek a túr.
 24. Do prostor hotelu je možné přijíždět motorovými vozidly jen po přístupových cestách a s vozidly parkovat pouze na vyhrazených místech pro parkování pro ubytované hosty.
 25. Za ubytovací a ostatní služby je host povinen platit ceny předem dohodnuté při nástupu k pobytu. Účet je splatný při předložení hostovi.
 26. Stížnosti hosta a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá recepce hotelu.
 27. Psi a jiná zvířata mohou být ubytovány podle zvláštních předpisů. Cena za umístění zvířat se účtuje na základě dohodnuté ceny. Na ubytování zvířat se vztahují následující opatření:

– Není dovoleno, aby zvířata byla v hotelových prostorách, včetně hotelového pokoje, ponechány bez dozoru ubytovaného hosta (majitele nebo doprovázející osoby),

– Zvířata se nesmějí nechat odpočívat – ležet na lůžku nebo ostatním zařízení, které slouží k odpočinku hosta. Není dovoleno používat vany, sprchy nebo umyvadla ke koupání a mytí zvířat,

– Na krmení psů a jiných zvířat nesmí být použit inventář, který slouží k přípravě a podávání pokrmů hostům

– Odpovědnost za škody způsobené zvířetem na majetku hotelu nese host nebo majitel zvířete.

 1. Ubytovaný host je povinen dodržovat ustanovení ubytovacího řádu. V případě, že jej poruší hrubým způsobem, hotel podle $ 759 odst. 2 občanského zákoníku může od smlouvy o ubytovacích službách odstoupit ještě před uplynutím sjednané doby.

Vážení hostia, náš hotel Horizont Resort je do 24.1.2021 zatvorený. Veľmi sa tešíme na vašu skorú návštevu.