Invoicing data

HORIZONT Resort ****

Aquapark Poprad s.r.o.
Športová 1397/1, 058 01
Poprad, Slovakia
IČO: 36482609
IČ DPH: SK2020020486
IBAN : SK 47 0900 0000 0004 9205 6683
SWIFT:GIBASKBX
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: Sro, vložka č.: 13805/P